Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2015

imsonaive
2920 6f14
Reposted fromumorusana umorusana vialetshavesex letshavesex
imsonaive

"Jesteś bardzo wiele warta. Gdyby nie to, że trzeba Ci to czasem przypominać - potrafiłabyś być szczęśliwa, bez względu na gówno jakie Cię otacza."

— J. Kofta, "Co to jest miłość"
Reposted fromyourtitle yourtitle viapijanygowniarz pijanygowniarz
imsonaive
5378 e890
imsonaive

“ W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne. ”

— A. Osiecka
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viapijanygowniarz pijanygowniarz
5082 d086 500

twowheelcruise:

life on a motorcycle

Reposted fromwestwood westwood vianiesrajogniem niesrajogniem
8545 3be9 500
Reposted fromwestwood westwood vianiesrajogniem niesrajogniem
imsonaive
6000 a9c6 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant via666th 666th
imsonaive
Nie ma nic gorszego niż człowiek, który się czegoś spodziewa...I którego nic nie spotyka.
— Federico Moccia
Reposted fromtosiaa tosiaa viasmutnazupa smutnazupa
imsonaive
ona prosi 
- schowaj mnie w oku 
w dłoni w ramionach 
zawsze byliśmy razem 
nie możesz mnie teraz opuścić 
kiedy umarłam i potrzebuję czułości
— Zbigniew Herbert, U wrót doliny
Reposted fromanja anja via169cm 169cm
imsonaive
Uwielbiam palić.
Palenie jest jak…
Zapominanie….
To wszystko co mam kiedy wszystko się chrzani.
Zapalić i się zamknąć.
Dym zakrywa wszystko.
Całe to gówno.
— Xavier Dolan "Les Amours Imaginaires" (2010)
Reposted fromAng3ll Ang3ll via169cm 169cm

April 02 2015

imsonaive
7604 e891
imsonaive
Reposted fromgrrroch grrroch
8540 a136
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viaroads roads
imsonaive
Reposted fromroads roads

March 20 2015

imsonaive
6501 899b
Reposted fromtake-care take-care viaiblameyou iblameyou

March 15 2015

imsonaive
9508 b157 500
Ups  M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"

March 14 2015

imsonaive
Wejdź przez okno, nie dzwoń,

nie bądź wybredna, jeszcze raz zdecyduj,

 

że ja.

— Świetlicki
Reposted frominpassing inpassing
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl